Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2015

malyksiaze
malyksiaze
malyksiaze
0196 0c35
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaFanelia Fanelia
malyksiaze
malyksiaze
Empty hole inside of me   
Reposted fromthepointless thepointless viaFanelia Fanelia
malyksiaze
6051 bef9
Reposted fromthepointless thepointless viaFanelia Fanelia
malyksiaze
malyksiaze
9493 c47f
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaFanelia Fanelia
malyksiaze
powrotów nie będzie
— hey
malyksiaze
1049 25f1
Reposted frompapiertiger papiertiger viaFanelia Fanelia
malyksiaze
Nie znoszę, gdy jakakolwiek oczywistość zmusza mnie, bym bez zastrzeżeń w nią uwierzył
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viaFanelia Fanelia
malyksiaze
8271 65cc
Reposted fromShini Shini viaFanelia Fanelia
malyksiaze
Reposted fromoll oll viaFanelia Fanelia
malyksiaze
- Strasznie to wtedy przeżyłeś, ale czy nie sądzisz, że czas już sobie z tym poradzić? - Poradzić sobie - powtórzył Tsukuru. - Co to konkretnie znaczy?
— Haruki Murakami ,,Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa"
Reposted fromtomowa tomowa viaFanelia Fanelia
malyksiaze
Budzić się rano i starać się odtworzyć sen po to, żeby uporać się z podejrzeniem, że sen powiedział o nas więcej, niż chcemy na jawie wyznać.
— Czesław Miłosz
Reposted fromavooid avooid viaFanelia Fanelia
malyksiaze
8376 67c9
Reposted fromGtG GtG viaFanelia Fanelia
malyksiaze
Wszystko jest w porządku.
Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę. 
— M. Hłasko
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaFanelia Fanelia
malyksiaze
Skoro oboje lubimy pić ze smutku i samotności to dlaczego nie możemy tego robić razem?
Reposted fromwhoisthere whoisthere viakarolski karolski
3972 3f29 500
Reposted fromtwice twice viakarolski karolski
malyksiaze
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viakarolski karolski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl